Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachten

Klachten

Klacht?

Tandartsenpraktijk Haarlem streeft naar een voortdurende verbetering van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het zeer op prijs dat je de moeite neemt om ons te informeren over je bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Indien je niet tevreden bent, kan je jouw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij je behandelaar of bij de balie. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen jou en je tandarts genoeg zijn. Als je behoefte hebt aan een derde, neutrale partij, dan kan je jouw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van je klacht en een uitspraak doen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen jou en je tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kan je terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kan je stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Daarnaast waarderen wij je beoordeling op zorgkaartnederland.nl

Contactinformatie