Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tarieven

Bekijk onze prijzen

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Als je aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde, krijg je de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is aan te raden om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over vergoedingen.

Meer informatie over de actuele kosten en vergoedingen vind je op:

Mondzorgkosten.nl
Allesoverhetgebit.nl

Kies een behandeling

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/TPrestatiesTarief
C001 Consult ten behoeve van een intake€46,91
C002 Consult voor een periodieke controle€23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle€23,45
C010 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€111,10
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€111,10
C013 Studiemodellen€30,86
C014 Pocketregistratie€37,03
C014 Parodontiumregistratie€74,07
C020 Mondzorg aan huis€18,52
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€25,92

Maken en/of beoordelen foto’s

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Code M/T* Prestaties Tarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit €14,06
Y02 Onderlinge dienstverlening Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit €Maximum

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
F121 Eerste consult
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€23,45
F122 Herhaalconsult
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€23,45
F123 Controlebezoek
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€14,65
F124 Second opinion
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€111,10
F125* Maken gebitsmodellen Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit €17,93
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€64,74

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/TPrestatiesTarief
C11 Periodieke controle€22,91
C13 Probleemgericht consult€22,91
C91 Pocketregistratie€36,18
C92 Parodontiumregistratie€72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€22,91

C28

 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€108,53
C29* Studiemodellen€30,15

C65

 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€60,29
C65 Mondzorg aan huis€18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€48,23
C85 Weekendbehandeling€22,91
C86 Avondbehandeling€22,91
C87 Nachtbehandeling€22,91

Maken en/of beoordelen foto’s

Code M/T Prestaties Tarief
X10 Naam prestatie €16,88
X11 Naam prestatie €12,66
X21 Naam prestatie €72,35
X22 Naam prestatie €72,35
X23 Naam prestatie €26,53
X24 Naam prestatie €32,56
X34 Naam prestatie €24,12
X25 Naam prestatie €204,99
X26 Naam prestatie €60,29

Preventieve mondzorg

Code M/T Prestaties Tarief
M01   Preventieve voorlichting en/of
instructie, per vijf minuten
€13,52
M02   Consult voor evaluatie van preventie,
per vijf minuten
€13,52
M03   Gebitsreiniging, per vijf minuten €13,52
M05   Niet-restauratieve behandeling van
cariës in het melkgebit
€27,13
M32 */**   Eenvoudig bacteriologisch- of
enzymatisch onderzoek
€18,09
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en
(preventief) toedienen medicament
€6,03
M40   Fluoridebehandeling €15,07
M61*   Mondbeschermer €27,13
M80*   Behandeling van witte vlekken,
eerste element
€52,45
M81*   Behandeling van witte vlekken,
volgend element
€28,94

Verdoving

CodeM/TPrestatiesTarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of
intraligamentaire verdoving
€15,07
A15 Oppervlakte verdoving€7,84
A20 Behandeling onder algehele
anesthesie of sedatie
€kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/TPrestatiesTarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)€30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)€30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€37,38
Contactinformatie