Search
Close this search box.

Tarieven

Bekijk onze prijzen

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Als je aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde, krijg je de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is aan te raden om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over vergoedingen.

Meer informatie over de actuele kosten en vergoedingen vind je op:

Mondzorgkosten.nl
Allesoverhetgebit.nl

Kies een behandeling

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/TPrestatiesTarief
C001 Consult ten behoeve van een intake€46,91
C002 Consult voor een periodieke controle€23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle€23,45
C010 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€111,10
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€111,10
C013 Studiemodellen€30,86
C014 Pocketregistratie€37,03
C014 Parodontiumregistratie€74,07
C020 Mondzorg aan huis€18,52
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€25,92

Maken en/of beoordelen foto’s

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

CodeM/T*PrestatiesTarief
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minutenToelichting van Nederlandse Zorgautoriteit€14,06
Y02Onderlinge dienstverleningToelichting van Nederlandse Zorgautoriteit€Maximum

Consultatie en diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
F121Eerste consult
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€23,45
F122Herhaalconsult
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€23,45
F123Controlebezoek
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€14,65
F124Second opinion
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€111,10
F125*Maken gebitsmodellenToelichting van Nederlandse Zorgautoriteit€17,93
F126Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan
Toelichting van Nederlandse Zorgautoriteit
€64,74

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/TPrestatiesTarief
C11 Periodieke controle€22,91
C13 Probleemgericht consult€22,91
C91 Pocketregistratie€36,18
C92 Parodontiumregistratie€72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€22,91

C28

 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€108,53
C29* Studiemodellen€30,15

C65

 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€60,29
C65 Mondzorg aan huis€18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€48,23
C85 Weekendbehandeling€22,91
C86 Avondbehandeling€22,91
C87 Nachtbehandeling€22,91

Maken en/of beoordelen foto’s

CodeM/TPrestatiesTarief
X10Naam prestatie€16,88
X11Naam prestatie€12,66
X21Naam prestatie€72,35
X22Naam prestatie€72,35
X23Naam prestatie€26,53
X24Naam prestatie€32,56
X34Naam prestatie€24,12
X25Naam prestatie€204,99
X26Naam prestatie€60,29

Preventieve mondzorg

CodeM/TPrestatiesTarief
M01 Preventieve voorlichting en/of
instructie, per vijf minuten
€13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie,
per vijf minuten
€13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van
cariës in het melkgebit
€27,13
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of
enzymatisch onderzoek
€18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en
(preventief) toedienen medicament
€6,03
M40 Fluoridebehandeling€15,07
M61* Mondbeschermer€27,13
M80* Behandeling van witte vlekken,
eerste element
€52,45
M81* Behandeling van witte vlekken,
volgend element
€28,94

Verdoving

CodeM/TPrestatiesTarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of
intraligamentaire verdoving
€15,07
A15 Oppervlakte verdoving€7,84
A20 Behandeling onder algehele
anesthesie of sedatie
€kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/TPrestatiesTarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)€30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)€30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€37,38
Contactinformatie